Sprocket Center - DL 1050XT V-Strom 2020-2022

Suzuki 1050XT V-Strom (2020-2022) STOCK SIZES:

  • Front Sprocket - 17
  • Rear Sprocket - 41
  • Chain - 120 links/ 525 pitch