888-265-2141

865/900 Thruxton 2004-2015

900 Thruxton / 865 Thruxton 2004-2015
STOCK SIZES: Chain - 104 Links / 525 Pitch
Front Sprocket - 18 Tooth | Rear Sprocket - 43 Tooth